Info en Ontspannings namiddag - Hartvriendenkring Klein Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info en Ontspannings namiddag

Fotos > 2016
Sedert we de info-avonden hebben ingeruild voor de namiddag kunnen we telkens wat meer geïnteresseerden verwelkomen en zo waren er om 14.00h stipt niet minder dan 74 hartvrienden aanwezig in de goed verwarmde zaal Kloosterheide te Bornem. Ook onze CCT leden waren met uitgebreide afvaardiging present wat vooral Dr Herssens veel plezier zal doen, althans volgens wat Iris mij vertelde.
Guy Van de Herten was eveneens in zijn sas en kon aan de hand van zijn goed voorbereide diapresentatie van start gaan met het gekozen thema over onze hersenen, laat ons zeggen een van de kostbaarste organen in ons lichaam. Guy deed dat op een zeer overzichtelijke manier met de verschillende delen te benoemen en aansluitend de specifieke functie en rol te verduidelijken. Verschillen man/vrouw, met linker of rechter deel waarnemen, schijnbedrog in beoordeling, hoe kunnen we beter onthouden, het kwam allemaal aan de orde.
Of onze hersenen na de dood nog enkele uren of dagen naleven, vaste stellingname van één onzer hartvrienden, is Guy nu nog aan 't onderzoeken maar deze lieve dame krijgt zeker haar passend antwoord. Om deze bijwijlen "grijze" wetenschap even te laten bezinken en terug te keren naar de realiteit hadden we uiteraard ook een deel ontspanning nodig. 
Onze streekgenoten en voleerde "entertainers" Bart Meskens en Johnny Maes zouden ons voor de rest van denamiddag op sleeptouw nemen en ons brein regulariseren. Den Bart met zijn moppendoos speelde de man/vrouw rivaliteit handig uit en vooral de prestigewedstrijd met de balonnekes tussen Roza en Jean zorgde voor de komische noot, al bleek duidelijk dat de vrouwen duidelijk beter waren in het "opvullen" dan de mannen.
Bij het "pompen" stond er geen maat op de sterke armen van Herman en Frans en moest het zogenaamde zwakke geslacht 't onderspit delven. Na de koffie en gebak was het vooral den Johnny, ongekroonde schlagerskoning uit onze jonge jaren die ambiance in de zaal mocht brengen. Nadat Louis en Leona de openingsdans hadden gelanceerd passeerden alle Vlaamse hits de speakerboxen en was het zowaar onze Jean die de "polonnaise" met aanhangend treintje op gang trok. Ja kameraad, 't was lang geleden dat Annie dit van jou had gezien, smeer de benen almaar in voor een volgende gelegenheid.
Zo kwamen we snel in tijdsgebrek want we moesten om 19.00h de zaal ontruimen voor een later geplande activiteit. Iedereen kon tevreden naar huis en we kijken met zijn allen uit naar volgende info-disco samenkomst.
Tot slot een woord van dank aan alle mensen die geholpen hebben in voorbereiding en zaal opruimen, dit mag ook eens extra vermeld worden.

Jeannine / Alfons.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu